Du er her: Student.no > Stopp skolepenger > Hva er dominoeffekten?

Hva er dominoeffekten?

Hvorfor skolepenger for internasjonale leder til skolepenger for alle

[Read this article in English]

Erfaringer fra andre Europeiske land viser at en innføring av skolepenger for internasjonale studenter er første steg i retningen med å innføre skolepenger for alle.  Samtlige europeiske land som hadde skolepenger for internasjonale studenter før 2006, har i dag skolepenger for alle .

Hvordan virker dominoeffekten

Hva får land til å gå fra å ha skolepenger for internasjonale studenter til å ha dem for alle? Her er noen effekter.

Innkreving og byråkrati

Det er store oppstartskostnader ved å kreve inn skolepenger. Kunnskapsdepartementet (KD) estimerte i 2012 at det ville koste 10 millioner kroner å kreve inn skolepenger for internasjonale studentene.  Dette er en svært dyr måte å samle inn penger på. Det er rundt 7000 av de internasjonale studentene i Norge i dag som vil bli rammet av forslaget. Når studentmassen som helhet er 240.000 studenter, er det ikke snakk om mange. Når systemet for betaling og innkreving av skolepenger er først er oppe, koster det ikke særlig mye mer å kreve skolepenger av alle. Å ta skolepenger av internasjonale studenter er økonomisk holdbart kun dersom man ønsker å utvide ordningen til å ta det av alle på et senere tidspunkt.

Vridning og holdningsendring ved institusjonene.

Innføring av skolepenger for internasjonale studenter vil kunne føre til en holdningsendring på institusjonene. Studenter blir en måte å tjene penger på.

Skolepenger kommer i tillegg til penger fra staten. Det følger ingen konkrete krav om hva de skal brukes til. Likevel står det at de kutter 80,5 millioner kroner i basis til institusjonene som skolepenger skal dekke. Med andre ord skal skolepenger innføres for å dekke et kutt. Dersom det politisk ledelse senere ser at høyere utdanning er et sted å spare penger vil også norske studenter sett på som en inntektskilde for å kompensere for høyere kutt i budsjettene.

Debatten flytter seg

Den politiske debatten flytter seg fra år til år. Selv om Torbjørn Røe Isaksen vil love å ikke innføre skolepenger for norske studenter (i denne perioden), er det ingen garanti for at dette vil kunne skje på et senere tidspunkt. Danmark innførte skolepenger for internasjonale studenter i 2006. Flere aktører i Danmark tar til ordet eller leker med tanken på skolepenger for alle.

I andre land har skolepenger for deltidsstudenter, studenter som henger etter i studieprogresjonen osv. blitt innført i etterkant av skolepenger for internasjonale studenter. Hvilken gruppe er den neste Norge vil kreve skolepenger av?