Du er her: Student.no > Stopp skolepenger > Hva regjeringen foreslår

Hva regjeringen foreslår

Regjeringa foreslår at universitet og statlege høgskolar får høve til å krevje studieavgift for studentar frå land utanfor EØS-område og Sveits frå og med haustsemesteret 2015. Dette gjeld ikkje for studentar med rett på utdanningsstøtte frå Lånekassen og utveklingsstudentar på avtale. I samband med denne endringa foreslår regjeringa at budsjettrammene til dei statlege institusjonane blir reduserte med 80,5 mill. kroner. Det er ikkje aktuelt for regjeringa å opne for studieavgift for norske studentar eller studentar frå EØS-området og Sveits.

Regjeringen foreslår at universiteter og høyskoler får mulighet til å ta studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits fra og med høstsemesteret 2015. Dette gjelder ikke for studenter med rett på utdanningsstøtte fra Lånekassen og utvekslingsstudenter på avtale.

St. prop. 1 s. 140.