Likestilling, inkludering og mangfold

NSO mener at alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta og gjennomføre høyere utdanning. Dette skal blant annet sikres gjennom målrettede tiltak, bred rekruttering og et inkluderende læringsmiljø. 

Med lik tilgang mener vi at alle som er faglig kvalifisert skal ha tilgang til utdanning, uavhengig av etnisitet, språk, religiøsitet, livssyn, seksuell orientering, funksjonsnivå, kjønn, sosial og sosioøkonomisk bakgrunn.

Det skal arbeides med likestilling, inkludering og mangfold i høyere utdanning før, under og i arbeidslivet etter endt utdanning.

NSO mener at utdanning er et virkemiddel for å sørge for en aktiv demokratisk deltagelse og samfunnsutvikling, og derfor skal studentmassen gjenspeile den generelle befolkningen i landet. Vi mener det er utviklende og viktig at et bredt mangfold er representert i akademia.

NSO mener Norge skal ligge i verdenstoppen når det kommer til mangfold, inkludering og likestilling i høyere utdanning. Derfor er det viktig at man ser på hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre dette.

Derfor mener NSO positiv til at særbehandling kan benyttes for å sikre mangfold i studentmassen på det enkelte studium og i arbeidslivet.

For mer utdypende informasjon om vår politikk på feltet se Likestillings-, inkluderings- og mangfaldspolitisk plattform.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no