Studentbolig

For de fleste studenter er husleia den største utgiftsposten i måneden. Det er viktig at studenter har en trygg og rimelig bolig. Studentboliger er et tiltak som bidrar til at studenter får tilbud om billigere boliger, samtidig som studentboliger kan være med på å holde de generelle leieprisene nede. NSO har som mål at minst 20% av studentene skal ha tilgang på en studentbolig i regi av samskipnadene. NSO jobber derfor for at det skal bygges nye studentboliger og at gamle studentboliger skal oppgraderes.

For de fleste studenter er husleien den største utgiftsposten i måneden. Det er viktig at studenter har en trygg og rimelig bolig under studieløpet. Studentboliger er et tiltak som bidrar til at studenter får tilbud om billigere boliger, samtidig som studentboliger kan være med på å holde de generelle leieprisene nede. NSO har som mål at minst 20% av studentene skal ha tilgang på en studentbolig i regi av samskipnadene. NSO jobber derfor for at det skal bygges nye studentboliger. 

For at dekningsgraden av studentboliger skal øke er det også viktig at det tas vare på de boligene vi allerede har. For øyeblikket er det samskipnadene alene som må ta regningen for å oppgradere gamle studentboliger, slik at de svarer til dagens krav og forventninger til gode boliger. NSO jobber for at samskipnadene skal kunne motta tilskudd til oppgradering, slik at den økonomiske belastningen på studentmassen blir redusert.

Studentboliger bygges i dag som et spleiselag mellom staten og studentene via studentsamskipnaden. Hvert år i statsbudsjettet bestemmes det hvor mange studentboliger staten skal gi tilskudd til. NSO mener det skal gis tilskudd til bygging og oppgradering av studentboliger for å nå et nasjonalt mål om 20% dekningsgrad. For statsbudsjettet 2023 betyr dette at NSO mener det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger og oppgradering av 2000 studentboliger.  
 
Hvert år gjennomfører NSO en studentboligundersøkelse, hvor vi kartlegger dekningsgraden av studentboliger i Norge. Du kan lese undersøkelsen for 2021 her.

Siden de fleste studenter må leie bolig på det private leiemarkedet jobber NSO for at det private leiemarkedet skal være innrettet på en måte som gir studenter som leietakere trygge og gode leieforhold. Du kan lese mer om NSO sin boligpolitikk her.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no