Utdanningskvalitet

Det viktigste er utdanningskvaliteten

Vi som studenter vet best hva som gir oss best læring. Det å ta høyere utdanning skal være kvalitetssikret og standarden skal være høy. Det skal også være internasjonalt orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant

Høyere utdanning - omfattende tema

Kvalitet i høyere utdanning er et omfattende tema. Vi som studenter vet best om undervisningen og studietilbudet gjennomføres på en måte som gir oss den læringen det skal. Hovedsakelig handler det om at det studietilbudet du får ved landets universiteter og høyskoler skal være best mulig og at du skal ha mulighet til å påvirke egen utdanning.

Vi er her for deg

I NSO jobber vi med mange ulike temaer vi mener er viktige for at studietilbudet ditt skal være best mulig. Alt fra hvilken informasjon søkere til høyere utdanning får om studietilbudet og det å studere, til hvordan du blir mottatt og inkludert i fagmiljøet når du begynner på et studie, og hvordan undervisningen din blir lagt opp. For oss handler det om variasjon i undervisning og eksamensform, faglig veiledning og oppfølging, samt arbeidsrelevans og at du som student skal ha muligheten til å være involvert i forsknings- og innovasjonsarbeid, for å nevne noe».

Les mer om dette her:

Kontaktperson


Jørgen Valseth
Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 98225994

Ina Maria Finnerud
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 98225996

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no