Arbeidslivsrelevans

Alle studenter skal gå et arbeidsliv i møte med kompetanse som de selv, potensielle arbeidsgivere og samfunnet for øvrig har tillit til. For å få til dette må alle studenter få oppleve arenaer underveis i utdanningen hvor de kan tilegne seg erfaringer innenfor både akademia, gründervirksomhet og andre former for arbeidsliv. En helt sentral forutsetning for utveksling av kunnskap, problemstillinger, erfaringer og data mellom akademia og arbeidsliv, er et godt samarbeid og en god dialog mellom institusjoner og arbeidsplasser. Det er nasjonale, fylkeskommunale og kommunale myndigheters ansvar å legge til rette for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og nærings- og arbeidsliv. Institusjonene selv har hovedansvar for utvikling og vedlikehold av gode programmer for erfarings- og kunnskapsutveksling med arbeidslivet, at studentene får kjennskap til utførelse av forskningsarbeid innenfor eget fagfelt, og at det eksisterer ordninger som støtter oppunder gründervirksomhet blant studenter. Det er ikke alle problemstillinger i samfunnet som begrenses til akademia sine fagdisiplinære inndelinger og grenser. Det er derfor viktig å gjøre studentene så erfarne som mulig med å arbeide og lære så tverrfaglig som mulig underveis i utdanningen.

NSO mener at:

  • Dersom studenter utfører arbeidsoppgaver direkte for aktører i arbeidslivet – i regi av utdanningsinstitusjonen – skal dette være knyttet til praksisopphold, og gi uttelling i form av studiepoeng.
  • Praksis er et viktig verktøy for arbeidslivsrelevans. Alle utdanninger skal inneholde praksis eller tilbud om praksis, slik at alle studenter får mulighet til å opparbeide seg erfaring innenfor aktuelle arbeidssituasjoner de kan møte i fremtiden. All praksis skal gi studiepoeng og gjennomføres i henhold til en emneplan som er kjent for både studenten og praksissted.
  • Det skal eksistere ordninger som støtter og veileder studenter i gründervirksomhet. Studentgründerenes immaterielle rettigheter skal prioriteres høyt.
  • Studenter skal gjøres kjent med relevant forskning som blir utført på institusjonen, og skal tilbys deltagelse i prosjekter der det er mulig.
  • Universiteter og høyskoler skal sørge for deltakelse fra arbeids- og samfunnsliv i undervisning og veiledning.
  • Studenter som skriver oppgaver i samarbeid med arbeidslivet er i en læringssituasjon og skal produsere studiepoeng.
  • Institusjonene har ansvar for at alle studenter får grunnleggende digitale ferdigheter innen sitt fagfelt.

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no