Forskning og innovasjon

NSO bygger sin forskningspolitikk på tre grunnleggende prinsipper: akademisk frihet, åpenhet i forskning og bærekraftig utvikling. En god forskningskultur er nødvendig for å løse de globale, nasjonale og lokale samfunnsutfordringene vi står overfor. I dette inngår også et aktivt samarbeid på tvers av sektorer. All høyere utdanning skal være basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Studenters involvering i forskning og utdanning er et sentralt mål for at en student skal modnes og utvikles akademisk.

Høyere utdanning skal gi studenten kompetanse for det 21. århundre. Arbeid med innovasjon og entreprenørskap er nyttig for å utvikle ferdighetene, kunnskapene og erfaringene som kreves i framtidas arbeidsliv og for å delta aktivt i samfunnet. For å utvikle innovasjonskompetanse er det viktig at studentene har mulighet til å være med på og drive innovasjonsprosesser gjennom hele studieløpet sitt. Innovasjonskompetanse er essensielt for å kunne drive med entreprenørskap.

NSO mener at: 

  • For å skape fremragende fagmiljøer er det nødvendig med solide arbeidsvilkår og mangfold i akademia. 
  • For at studentene skal ha muligheten til å delta aktivt i et forskningsprosjekt bør institusjonene legge til rette for dette gjennom egne emner for studentene der dette er målet. 
  • Alle studenter skal få tilbud om kurs eller emner som utvikler innovasjonskompetanse.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no