Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for god studiekvalitet. Ansvaret for studentenes læringsmiljø skal være fordelt mellom myndighetene og utdanningsinstitusjonene. Myndighetene er ansvarlige for at lovverk og planer for bygg og infrastruktur ikke er til hinder for å utvikle et godt læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonene. Utdanningsinstitusjonene er ansvarlige for å utvikle og vedlikeholde læringsmiljøet ved den enkelte utdanningsinstitusjon.

NSO mener at: 

  • Lovverket om læringsmiljø må innbefatte det fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og det pedagogiske læringsmiljøet. 
  • Alle høyere utdanningsinstitusjoner skal legge til rette for at studentenes læringsmiljø ivaretas og følges opp av gjeldende lovverk, samt videreutvikle læringsmiljøet i tråd med samfunnsmessige og teknologiske endringer.
  • Institusjonens ledelse skal ha et ansvar for at alle tilknyttet institusjonen bidrar til et godt læringsmiljø.  Institusjonens ledelse har et ansvar for å legge til rette for faglig samhandling mellom studenter og faglig ansatte. 
  • Utdanningsinstitusjonene skal ha gode systemer og rutiner for alle henvendelser vedrørende studentenes læringsmiljø. Varslere skal få vite at varselet er mottatt, hvordan det konkrete varselet blir fulgt opp, og hva som ble utfallet i den konkrete saken. 
  • Det må gjennomføres evalueringer av studentenes læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonene av relevant tilsynsmyndighet. 
  • Tilsyn med studentenes læringsmiljø skal inngå i det ordinære studiekvalitetstilsynet. 
  • Læringsmiljøutvalgene må styrkes og brukes mer aktivt ved hver institusjon.
  • Utdanningsinstitusjonene skal støtte og legge til rette for at studentene selv kan skape gode læringsmiljø. 
  • Utdanningsinstitusjoner skal sikre at studentene har tilgang til arealer på campus for både faglige og ikke-faglige aktiviteter.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no