Revidering av UH-loven

22. juni 2018 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket for universiteter, høgskoler og studentvelferd. Utvalget overrakte sin utredning til statsråden torsdag 13. februar 2020. Du finner NOU-en her og NSOs høringssvar her.

Fredag 26. mars 2021 kom regjeringen med forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven (Prop. 111L). På våre nettsider kan du lese om våre kommentarer til disse forslagene, medieoppslag rundt disse, og hva dette vil innebære for deg som student.

NSOs pressemelding om regjeringens forslag til endringer i UH-loven

Les mer

Arbeidet med revideringen

Regjeringen eller et departement kan nedsette et utvalg og arbeidsgrupper som skal utrede og gjøre rede for ulike forhold i samfunnet. Deres utredning kan enten komme som en NOU (Norges offentlige utredninger), eller som en rapport. En NOU eller en rapport inneholder ofte forslag til tiltak eller endringer.

Verktøykasse

Her kan du finne informasjon om hvordan en NOU kan leses, hvordan man svarer på en høring, og andre nyttige verktøy.

NSOs kommentarer til Revideringen Prop. 111L

Her kommer en oversikt over NSOs kommentarer til forslagene til endringer i universitets- og høgskoleloven som regjeringen foreslår i Prop. 111L. Oversikten oppdateres kontinuerlig. Oversikten vil ikke dekke alle forslag fra regjeringen, men de forslagene vi mener det er mest relevant å svare på.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no