Undervisning og vurdering

I høyere utdanning skal studenter, blant mye annet, utvikle faglig kunnskap, og evne til kritisk tenking, anvendelse og formidling innenfor eget fagfelt. For at dette skal kunne skje under så ideelle forhold som mulig, trengs det et system som er skreddersydd for å fremme læring, kritisk tenking og evne til å ta i bruk fagstoff i akademiske så vel som praktiske situasjoner. Undervisning og vurdering i høyere utdanning skal være studentsentrert. Studentene skal gjennom studiene sine møte et mangfold av undervisnings- og vurderingsformer utarbeidet og gjennomført med tanke på hva som er mest hensiktsmessig for god læring.

NSO mener at: 

 • Alle studenter skal få faglig veiledning av vitenskapelig ansatte gjennom hele studieløpet. 
 • Alle studenter skal, ved studiestart, bli tildelt en faglig mentor som skal bistå med faglig oppfølging, veiledning og rådgivning i studentens videre progresjon og faglige veivalg. 
 • Måten vurderinger gjøres på skal være i tråd med hva som gir best læring, og skal være tilpasset fagets egenart. 
 • Studenter skal som hovedregel få arbeidet sitt sensurert av faglig ansatte som ikke har hatt en direkte veiledende eller undervisende rolle overfor dem, med mindre den aktuelle vurderingssituasjonen tilsier at en slik underviser bør sensurere arbeidet. Flere enn én sensor skal tilstrebes ved enhver sensurering.
 • Karakterfastsettelsen skal regnes som et enkeltvedtak. Ved klage skal studentene ha mulighet til å begrunne sin klage. Begrunnelsen kan gjøres tilgjengelig for ny sensurkommisjon etter studentens ønske. 
 • Begrunnelse for karakter skal fremme læring og samsvare med sensorveiledningen.  Dato for tildeling av grad skal være tilsvarende dato som oppgis av sensor i protokollen for den eksamenen der graden ble oppnådd. 
 • Som hovedregel bør begrunnelse for karakter gis skriftlig, men dersom student og sensor kan bli enige om at begrunnelsen skal gis muntlig, skal begrunnelsen kunne dokumenteres, med mulighet for å stille oppfølgingsspørsmål. 
 • Undervisningsform og pensum skal velges ut fra pedagogiske hensyn og sørge for at studentene gjennom studiene møter et mangfold av ulike metoder og arbeidsmåter. 
 • Alle faglige ansatte ved institusjonene skal ha pedagogisk og praktisk kompetanse i tråd med studentenes og fagets behov. Der relevant skal disse likestilles ved ansettelse, opprykk og tilbud om kompetanseutvikling. 
 • Karaktersetting skal normalt være basert på et nasjonalt standardisert karaktersystem, med åpninger for å benytte bestått/ikke bestått der det er viktig å vise til at et minstemål av kompetanse er nådd. 
 • Institusjonene skal legge til rette for at studenter får kjennskap til tverrfaglig arbeid innenfor forskning, utdanning og innovasjon. 
 • Alle studenter skal i løpet av en grad møte emner og oppgaver hvor man får erfaring i å jobbe sammen med studenter fra andre fagområder. 
 • Institusjonen skal tilby faglig veiledning til studenter som ikke står på eksamen. 
 • Dersom en student som er mistenkt for fusk ikke får sin eksamen annullert, skal studenten ikke holdes tilbake i studiene.  Studenter som har behov for tilrettelagte lærings- og vurderingsformer skal ha tilgang til dette gjennom heile studieløpet.
Les mer

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no