Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant i Agenda 2030-arbeidet

Studentrepresentant i Agenda 2030-arbeidet

Agenda 2030 er et arbeid knyttet til oppfølging av målene for bærekraftig utvikling. Bli med i komitéen som skal følge opp universitetenes arbeid med bærekraftig utvikling!

 

NSO skal foreslå 1 studentrepresentant for 2 år. Virketid for vervet er 1. juli 2021 – 30. Juni 2023.

Under bærekraftskonferansen i Bergen i februar 2018 ble det tatt initiativ til å nedsette en komité som skal styrke universitetenes rolle som relevant aktør i den globale debatten om samfunnsutfordringene som Agenda 2030 fokuserer på, både nasjonalt og internasjonalt. Denne komiteen skal ha en studentrepresentant.

Fokuset for arbeidet er:

  • Utveksling av ideer og erfaringer i måten universitetene jobber strategisk med 2030-agendaen, og ta initiativ til samarbeidsprosjekter mellom aktørene i komiteen.
  • Innspill til strategier og forsknings- og utdanningsprogrammer relevante for 2030-agendaen i NFR, DIKU, Horisont Europa, departementer og andre.
  • Innspill i forbindelse med Norges rapportering i HLPF, med spesielt fokus på tema som faller utenfor departementenes rapporteringsområder. Nominere en delegat til den årlige HLPF delegasjonen fra Norge.
  • Skape møteplasser og dialogmuligheter for forskere og studenter til å bidra kritisk og konstruktivt til debatten rundt 2030-agendaen. Innspill til den årlige bærekraftkonferansen i Bergen er ett viktig element i dette.
  • Nasjonal komite bestemmer årlig tema og dato, og oppretter nasjonal programkomite, for den nasjonale SDG konferansen i Bergen.

Frist for å stille: 15. juni

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: