Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant i Agenda 2030-arbeidet

Studentrepresentant i Agenda 2030-arbeidet

Agenda 2030 er et arbeid knyttet til oppfølging av målene for bærekraftig utvikling. Bli med i komitéen som skal følge opp universitetenes arbeid med bærekraftig utvikling!

Under bærekraftskonferansen i Bergen i februar 2018 ble det tatt initiativ til å nedsette en komité som skal styrke universitetenes rolle som relevant aktør i den globale debatten om samfunnsutfordringene som Agenda 2030 fokuserer på, både nasjonalt og internasjonalt. Denne komiteen skal ha en studentrepresentant.

Fokuset for arbeidet er:

  • Utveksling av ideer og erfaringer i måten universitetene jobber strategisk med Agenda 2030.
  • Innspill til forsknings- utdannings og partnerskapsprogrammer og strategier, med relevans for Agenda 2030 i NFR og Diku
  • Innspill til UD i forbindelse med rapportering i HLPF, med spesielt fokus på tema som faller utenfor departementenes rapporteringsområder.
  • Skape møteplasser og dialogmuligheter for forskere og studenter til å bidra kritisk og konstruktivt til debatten rundt Agenda 2030. Innspill til den årlige bærekraftkonferansen i Bergen er ett viktig element i dette.

Frist for å stille: 12. mai.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: