Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant søkes til Beredskapsrådet.

Studentrepresentant søkes til Beredskapsrådet.

Logo Kunnskapsdepartementet - KDKunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, som har som overordnet mål å styrke arbeidet med disse temaene i kunnskapssektoren.

Frist for å stille: 01. august 2020

Aktuelle temaer

Risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, kriseorganisering, øvelser, fysisk sikring og informasjonssikkerhet samt andre temaer med grenseflater mot samfunnssikkerhet og beredskap, som forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme blant studenter. Rådet bør ha fokus på lokal tilpasning for den enkelte virksomhet og samarbeidsstrukturer lokalt med ulike beredskapsinstanser.

Les mer om Beredskapsrådet her

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: