Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Bli med å definere innholdet i en masterutdanning i psykisk helse og rusarbeid for sykepleiere.

Bli med å definere innholdet i en masterutdanning i psykisk helse og rusarbeid for sykepleiere.

Logo Kunnskapsdepartementet - KDUtdanningen skal gi en grunnleggende klinisk sykepleiefaglig sluttkompetanse innen feltet psykisk helse- og rusarbeid. Det innebærer blant annet at utdanningen må inneholde læringsutbytter i psykiatriske fag, somatiske fag og i rus- og avhengighetsproblematikk.

Utdanningen innrettes mot behovene både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Programgruppen for masterutdanningen i psykisk helse og rusarbeid for sykepleiere vil bestå av seks fra universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) og seks fra tjenestene, samt en studentrepresentant.

Representantene fra helse- og omsorgstjenestene skal fordeles som følger:

  • Fra spesialisthelsetjenesten: to sykepleiere
  • Fra spesialisthelsetjenesten: en legespesialist i enten psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin
  • Fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene: to sykepleiere
  • Fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene: en psykolog

Oppnevningen gjelder for to år om gangen, også med mulighet for reoppnevning.
Les mer om bakgrunnen for prosjektet her.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: