Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Bli med å definere innholdet i en en tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid.

Bli med å definere innholdet i en en tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid.

VLogo Kunnskapsdepartementet - KDidereutdanningen utgjør 60 studiepoeng. Den er ment å fungere som et tverrfaglig tilbud rettet mot flere profesjonsgrupper for å ivareta behovet for tverrfaglighet i psykisk helse- og rusarbeid. Den er også åpen for sykepleiere som ikke ønsker å ta den nye masterutdanningen som omtales ovenfor. Det viktig å sikre at kandidatene får kompetanse om somatiske helseproblemer hos pasientgruppene.

Utdanningen innrettes mot behovene både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Programgruppen for masterutdanningen i psykisk helse og rusarbeid for sykepleiere vil bestå av seks fra universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) og seks fra tjenestene, samt en studentrepresentant.

Programgruppen for den tverrfaglige videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid vil bestå av seks fra UH-sektoren og seks fra tjenestene, samt en studentrepresentant. Representantene fra helse- og omsorgstjenestene skal fordeles som følger:

  • Fra spesialisthelsetjenesten: en vernepleier, en sosionom og en sykepleier
  • Fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene: en vernepleier og en sykepleier
  • Fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene: en psykolog

Oppnevningen gjelder for to år om gangen, også med mulighet for reoppnevning.
Les mer om bakgrunnen for prosjektet her.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: