Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning

Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning

Bidra til bedre digitalisering i høyere utdanning!

Frist for å stille: 17. juli!

Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt NSO om å oppnevne en studentrepresentant til digitaliseringsstyret i det nye Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit).

Digitaliseringsstyret

Formålet med styret er å styrke digitaliseringen i høyere utdanning gjennom styring og nasjonal samordning. Styret er rådgivende overfor Unit og skal:

  • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske digitaliserings-strategier og mål.
  • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering gjennom raskere utvikling og innføring av nye fellestjenester samt raskere realisering av endringer i eksisterende fellestjenester.
  • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.

Her kan du lese hele mandatet til digitaliseringsstyret

Det skal avholdes 3-5 møter i året.

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)

Unit ble opprettet i 2018 for å samle mange av funksjonene som tidligere har ligget til BIBSYS, CERES og deler av UNINETT. Direktoratet er organisert under Kunnskapsdepartementet.

Formålet er å bidra til å realisere de til enhver tid gjeldende sektormålene for forskning og høyere utdanning. Virksomheten har ansvaret for nasjonal samordning og har et overordnet forvaltningsansvar på IKT-området.

(Oppnevningen gjelder 2 år, med mulighet for forlengelse).

Du stiller til Digitaliseringsstyret ved å fylle ut et elektronisk skjema: