Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant ekspertkomite SFU 2022

Studentrepresentant ekspertkomite SFU 2022

 

HK-dir skal lyse ut midler til nye sentre i 2022 har du lyst å sitte i ekspertkomiteen som skal vurdere søknadene?

Frist for å stille: 3. Januar 2022

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nå ute en utlysning om nye sentre for fremragende utdanning (SFU) med søknadsfrist 20. april. I den forbindelse jobbes de med å sette sammen en ekspertkomite med fageksperter og en student som skal evaluere søknader og gi sin anbefaling om hvilke søkermiljø som bør får tildelt status og finansiering som SFU for de neste fem årene.

I sammensetning av komiteen tilstrebes det balanse i kjønn, fagfelt, erfaring og geografi. Komitémedlemmene må ha god kjennskap til og interesse for utdanningsvirksomheten i høyere utdanning. Komiteen vil settes sammen med hovedvekt av internasjonale medlemmer for å ivareta hensyn til habilitet og sikre vurdering av utdanning- og forskningskvalitet i et internasjonalt perspektiv. Komitéen skal også ha kjennskap til norske forhold og tradisjoner innenfor høyere utdanning gjennom sin bakgrunn og erfaring.

Studentinvolvering er et kriterium i SFU-ordningen og det er derfor viktig at ekspertkomiteen har et medlem som kan bidra med et studentperspektiv på kvalitet i høyere utdanning. Det er ønskelig at studentrepresentanten har god kjennskap til norsk høyere utdanning, erfaring med studentinvolvering og er komfortabel med engelsk som arbeidsspråk både skriftlig og muntlig. Studenten må være tilgjengelig for noe arbeid og reisevirksomhet mellom april og oktober 2022.  Direktorat for høyere utdanning og kompetanse vil foreta endelig oppnevning på lik linje med andre komitemedlemmene.

NSO skal nominere en kandidat av hvert kjønn. Det oppmuntres til at kvinnelige kandidater søker. Vervet er honorert.

Søknadsfristen er i 20. april, som da vil være starttidspunkt for komiteens arbeid. Medlemmene av ekspertkomiteen ha mulighet til å treffes for evalueringsmøte 13-15 juni og kunne sette av uke 35 og uke 37 til institusjonsbesøk. I tillegg må komiteen bruke en del tid fra slutten av april og frem til evalueringsmøte i juni til å lese og vurdere søknader. Basert på erfaring fra tidligere utlysningsrunder forventer vi å motta 20-25 søknader.

Tidslinje

2021  
August 31 Call published
2022  
January/February Webinar for applicants
April 20 Application deadline
April 21 Application made available to expert panel
April 26 First online expert panel meeting – introduction, calibration
April – June Reading and evaluation applications
June 13-15 Expert panel meeting (in person meeting) – discuss applications, select finalists
Location:
June 15 – June 23 Produce written feedback to all applicants
June 28 HK-dir distribute
Aug. 29 – Sept. 2 (week 35)

Sept. 12 – 16 (week 37)

Site visit to finalists (Monday – Friday)
September 19-20 Online expert panel meeting – finalize recommendation for awards

(2x4hour meetings)

Sept. 20 – Oct.  14. Write feedback to finalists and overall assessment of the finalist applications
November Allocation by the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir)
November Announcement of new centres by HK-dir

 

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: