Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant til NOKUTs evalueringskomite

Studentrepresentant til NOKUTs evalueringskomite

NOKUTs evalueringskomiteNOKUT akkreditering

Frist for å stille: 17. september 2019.

 

Komiteens arbeid er tilknyttet et prosjekt NOKUT har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sette sammen, det skal gjennomføres en evaluering av arbeidsrelevans med vekt på praksisordninger i disiplinfag ved norske universiteter. Formålet med evalueringen vil være å underbygge allerede eksisterende utviklingsprosesser gjennom kunnskap om hvordan studieprogrammene lykkes i å sikre studienes arbeidsrelevans. Målet med evalueringen er å identifisere hvilke faktorer knyttet til arbeidslivsrelevans som fremmer eller hemmer høy kvalitet i utdanningene. Ved å identifisere slike faktorer kan institusjonene/utdanningene videreutvikle sine programmer.

Prosjektets oppstart er i september/oktober 2019 og avsluttes i september 2020.

For å gjennomføre evalueringen ønsker NOKUT å sette sammen en evalueringskomité med norske og skandinaviske akademikere, representanter fra det norske arbeidslivet og en student. Vi ønsker et panel med en vitenskapelig ansatt fra samfunnsfag, en fra humaniora og en fra naturvitenskapelige fag. Totalt vil fagpanelet bestå av syv medlemmer.

Panelet skal evaluere ca. 12 studieprogrammer innen disiplinfag i perioden oktober 2019 – juni 2020, og oppsummere arbeidet i en rapport.

Komitemedlemmene vil delta og bidra i møter og seminarer og vil stå for rapportskriving.

NOKUT fungerer som sekretariat og bistår med praktisk tilrettelegging for seminarer og reiser osv. Videre utarbeider NOKUT forslag til evalueringsmetode og dokumentasjon. Komiteen kan bidra med egne forslag til metodedelen.

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: