Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Bli med å definere innholdet i samisk sykepleierutdanning. Vervet er honorert.

Bli med å definere innholdet i samisk sykepleierutdanning. Vervet er honorert.

Logo Kunnskapsdepartementet - KDFrist for å stille: 1. september.

Kunnskapsdepartementet (KD) har etablert et system for styring av helse- og sosialfagutdanningene. Som en del av det nye styringssystemet skal det utvikles nasjonale retningslinjer for hver grunnutdanning. Det er i denne sammenheng bestemt at det skal det etableres en programgruppe som skal utarbeide forslag til nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning.

Dette inkluderer i særlig grad perspektiver knyttet til sykepleie til samiske pasienter. Kandidaten som foreslås må være sykepleierstudent med kjennskap til samisk språk

De skal kunne samarbeide godt for å sikre kommunikasjonen med blant annet fagmiljøene.

Studentmedlemmet oppnevnes for to år om gangen, med mulighet for forlengelse i to år til.

Det vises til informasjon om prosjektet her.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: