Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2021

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2021

Mangfold Kif CC BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/wildrose115/

Vil du hjelpe oss å fremme mangfold og likestilling i forskningen?

NSO er blitt bedt om å nominere 4 medlemmer og 2 varamedlemmer for året 2021

Frist for å stille: 1. desember

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) er opprettet av Kunnskapsdepartementet (KD) for å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren i Norge. Mangfold er i den nåværende perioden definert som etnisk mangfold. Formålet med komiteens arbeid er todelt:

  • Bidra til kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte i forskningssektoren.
  • Arbeid med mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Her kan du lese hele mandatet til Kif-komiteen

NSO er bedt om å foreslå fire studentrepresentanter og to vara (med jevnt kjønnsbalanse), hvorav Kunnskapsdepartementet oppnevner to studenter med én vara til komiteen.

Kif-komiteen uttaler seg ofte om likestillingssaker som angår sektoren. Det er et ønske at komiteens medlemmer har forankring på et tilstrekkelig høyt nivå i institusjonene, har kunnskap om komiteens saksområder og et sterkt engasjement i mangfoldsarbeidet ved institusjonene.

Vervet varer fra og med 1. januar 2021 til og med 31. desember 2021.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: