Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Kvinnelige varamedlemmer til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak og NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning

Kvinnelige varamedlemmer til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak og NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning

Logo Kunnskapsdepartementet - KDKvinnelig varamedlemmer til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak og NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning

Frist for å stille: 18. oktober 2021

Kunnskapsdepartementet ber Norsk studentorganisasjon om å nominere fire kvinner slik at departementet kan oppnevne to nye varamedlemmer for studentene. Regional spredning og mangfold blir vurdert.

Varamedlemmet oppnevnes i 2021 og oppnevningsperiodene går til 2023.

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: