Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Mannlig medlem til felles klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 2021/22

Mannlig medlem til felles klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak 2021/22

Felles klagenemnd for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler.

Ny frist for å stille: 2. mars 2021

Departementet oppnevner hvert annetLogo Kunnskapsdepartementet - KD år medlemmer til felles klagenemnd for opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Nemnda består av 7 medlemmer og 6 varamedlemmer.

NSO mangler fortiden mannlig medlem. NSO skal nominere 2 mannlige studenter slik at departementet kan oppnevne 1 medlem og 1 varamedlem. Departementet ber om at at vi vurderer regional spredning.

Funksjonstiden er 2 år. Det er ikke planlagt noen møter i nærmeste tiden.

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: