Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Råd for Dikus kvalitetsprogrammer

Råd for Dikus kvalitetsprogrammer

Bli med å gi råd i den faglige og strategiske styringen av programporteføljen.

Frist for å stille: 22. september 2020.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) trenger 4 studentrepresentanter, 2 kvinner og 2 menn, med erfaring fra arbeid med utdanningskvalitet ved egen institusjon og/eller erfaring med utdanningspolitisk arbeid.

Vervet er honorert.

Dikus kvalitetsprogrammer inkluderer Sentre for fremragende utdanning (SFU), Program for studentaktiv læring, Digitalisering for læring i høyere utdanning og Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning. I tillegg omfattes flere nye tiltak som er lyst ut siden desember 2019, som virkemidler for fleksible utdanningstilbud, økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, praksis og
studentmobilitet. Porteføljen vil i fremtiden kunne inkludere flere satsinger som skal styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Medlemmene av dette rådet skal ikke bare forholde seg til det som gjelder i sektoren akkurat nå, men også kunne gjøre vurderinger som bidrar til at Dikus kvalitetsprogrammer treffer sektorens skiftende behov. Medlemmene må derfor ha innsikt og vidsyn, kunne tenke felles beste og tørre å utfordre det
etablerte.

Rådet skal ha øye for de overordnede utdanningspolitiske målsettingene og Dikus samlede målbilde.1 Rådet skal også ha kjennskap til Dikus virkemidler og hvordan de kan brukes til å  nåutdanningspolitiske målsetninger og løse samfunnsutfordringer.

Rådet møtes to til fire ganger i året. Det kan også kalles inn til ekstraordinære møter ved behov.

Medlemmene honoreres etter de til enhver tid gjeldende statlige satsene for deltakelse i råd og utvalg.

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: