Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Medlem til Klagenemnda for Lånekassen

Medlem til Klagenemnda for Lånekassen

Medlem til Lånekassens klagenemnd

Frist for å stille: 30. juni

NSO skal foreslå en student som medlem til Klagenemnda for Lånekassen.

Klagenemnda settes ned av Kunnskapsdepartementet for å behandle klager på enkeltvedtak som Lånekassen har fattet. Nemnda møtes en gang i måneden for å behandle klager på vedtak om tildeling av utdanningsstøtte for både studenter og elever.

Den fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør er retningsgivende for Lånekassen.

NSO har fast medlem og varamedlem i klagenemnda annethvert år. Vervet varer fra 01. juli 2020 til 30. juni 2021.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: