Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Supplering: Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling

Supplering: Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling

NFLPEngasjer deg i utviklingen av lærerutdanningene!

Frist for å stille: Snarest

Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt NSO om forslag til studentrepresentant til Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP).

Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP)

Forumet skal være en nasjonal arena der nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, og eiere, ledere og lærere i barnehage og skole diskuterer og deltar i utviklingen av lærerutdanningene sammen.

Forumets formål er å dele kunnskap om og synspunkter på lærerutdanning og profesjonsutvikling, og å finne frem til gode og i størst mulig grad omforente tiltak for å styrke norsk barnehage, skole og lærerutdanning.

Virkemåte:

  • Forumet ledes av politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet
  • Forumet møtes 2-3 ganger i året
  • Forumet nedsetter et arbeidsutvalg som medlemmer kan melde inn saker til
  • Sammen med sekretariatet fra KD har arbeidsutvalget ansvaret for dagsorden og saksforberedelse
  • Saker som har stor prinsipiell interesse eller som kan munne ut i konkrete tiltak prioriteres
  • Forumet følger opp strategien Lærerutdanning 2025, bl.a. på bakgrunn av analyser og anbefalinger fra Faglig råd for Lærerutdanning 2025

Første møtedato:

  • 5. mars – informasjon blir tilsendt fra Kunnskapdepartementet

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema.