Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Still til NOKUTs klagenemnd perioden 2021 – 2023

Still til NOKUTs klagenemnd perioden 2021 – 2023

NOKUT akkrediteringKunnskapsdepartementet har bedt NSO om å foreslå kandidater til NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning.

Frist for å stille: 6. april 2021.

Studentrepresentantene til klagenemnda har en to års valgperiode, frem til og med 2023. NSO har blitt bedt om å nominere 4 kandidater. Regional spredning og kjønnsmessig balanse vil også tas med i vurderingen

Arbeidet består av å vurdere klager etter forvaltningsloven, vurdere saksbehandlingsfeil, rettbruksfeil og om det finnes maktmisbruk, usaklige forskjellsbehandlinger eller andre brudd på forvaltningsrettslige prinsipp.

Les mer om NOKUTs klagenemnd her

Les mer om NOKUT og deres arbeid her

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: