Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Still til styret i NOKUT!

Still til styret i NOKUT!

NOKUT akkrediteringKunnskapsdepartementet har bedt NSO om å foreslå styremedlemmer til NOKUT-styret for perioden 2021-2022.

Frist for å stille: 08. oktober 2020

Studentrepresentantene i styret har en to års valgperiode, frem til og med 2022. NSO har blitt bedt om å nominere to kandidater. Regional spredning og kjønnsmessig balanse vil også tas med i vurderingen.

Styret er det øverste organet i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Kunnskapsdepartementet oppnevner hvert annet år én studentrepresentant med personlig vara til styret, etter forslag fra NSO.

NOKUT sin hovedoppgave er å dokumentere og informere om tilstanden i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Det et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Møtende representanter mottar et timebetalt honorar jf. Statens personalhåndbok. Det blir betalt for faktiske timer møtet varer, og tilsvarende antall timer for forberedelse. Reiseutgifter i forbindelse med styremøtene blir også dekket av NOKUT.

Det avholdes 7-8 møter i året, hvorav normalt to av dem kombineres med et styreseminar, slik at det går over to dager. De fleste møtene holdes i NOKUTs lokaler på Lysaker, men noen ganger i året blir de avholdt på eksterne steder, gjerne da i kombinasjon med middager, institusjonsbesøk eller styreseminarer. Dette kan både foregå i andre byer i Norge eller i utlandet. I tillegg er det mulig å delta på de styremøtene som kombineres med seminar om ønskelig. Møtedokumenter blir sendt ut én uke før styremøtene.

Les mer om NOKUT og deres arbeid her

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: