Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentpresentant i ny programgruppe for psykomotorisk fysioterapeut utdanning (RETHOS)

Studentpresentant i ny programgruppe for psykomotorisk fysioterapeut utdanning (RETHOS)

Kunnskapsdepartementet skal nedsette programgruppe som skal utvikle nasjonale retningslinjer for masterutdanning. Det gjelder videreutdanning for psykomotorisk fysioterapi.

Kandidater blir vurdert fortløpende.
Logo Kunnskapsdepartementet - KD

Norsk studentorganisasjon er blitt bedt om å oppnevne 1 studentrepresentant til programgruppen. Studentrepresentanten bør være student på den aktuelle utdanningen. Studentrepresentanten oppnevnes for to år.

I henhold til framdriftsplanen for arbeidet skal programgruppen utvikle et utkast til retningslinjer. Etter en høringsrunde skal programgruppen vurdere høringsinnspill og deretter levere revidert forslag til retningslinjer. Senere får programgruppen i oppgave å revidere retningslinjene ved behov.

Økonomiske forhold

Studentrepresentanten får godtgjørelse av reiser, opphold og honorar for medgått møtetid.

Kort om utdanningen:

Retningslinjen for psykomotorisk fysioterapeututdanning

Retningslinjen for psykomotorikere skal beskrive kompetansekrav til kandidatene slik et de har nødvendige kvalifikasjoner for å kunne arbeide selvstendig som psykomotorisk fysioterapeut med direkte ansvar for pasienter både i den kommunale helse- og, spesialisthelsetjenesten og som selvstendig næringsdrivende.

Den reviderte utdanningen skal ha utformet læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som en 120 studiepoengs masterutdanning.

Mer informasjon om retningslinjearbeidet kan leses på www.regjeringen.no/rethos

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: