Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Representant i programgrupper for utvikling av nasjonalt retningslinjer (RETHOS)

Representant i programgrupper for utvikling av nasjonalt retningslinjer (RETHOS)

Logo Kunnskapsdepartementet - KD

Vil du være med å bidra i utviklingen av nasjonale retningslinjer?

Frist for å søke: 24. mai 2021.

Kunnskapsdepartementet skal nedsette programgrupper som skal utvikle nasjonale retningslinjer for tre videreutdanninger: masterutdanning i manuellterapi, masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi og jordmorutdanning.

Norsk studentorganisasjon er blitt bedt om å oppnevne 1 studentrepresentant til hver av de 3 programgruppene. Studentrepresentanten bør være student på de aktuelle utdanningene. Studentrepresentantene oppnevnes for to år.

Om utdanningene:

Manuellterapeuter: 

Masterutdanningen i manuellterapi skal være en klinisk mastergrad som skal kvalifisere for selvstendig og direkte ansvar for pasienter. Retningslinjen skal beskrive krav til kompetanse som gjør at fysioterapeuter med mastergrad i manuellterapi har nødvendig kompetanse for å kunne henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten på muskel-skjelettområdet, henvise pasienter til radiologiske undersøkelser, samt sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker. Utdanningen skal ha utformet læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som en 120 studiepoengs masterutdanning.

Psykomotorisk fysioterapi: 

Retningslinjen for psykomotorikere skal beskrive kompetansekrav til kandidatene slik et de har nødvendige kvalifikasjoner for å kunne arbeide selvstendig som psykomotorisk fysioterapeut med direkte ansvar for pasienter både i den kommunale helse- og, spesialisthelsetjenesten og som selvstendig næringsdrivende. Den reviderte utdanningen skal ha utformet læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som en 120 studiepoengs masterutdanning.

Jordmorutdanningen: 

Jordmødre er sentrale i svangerskaps, fødsel og barselomsorgen både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen skal beskrive kompetansekrav til kandidatene slik et de har nødvendige kvalifikasjoner for å kunne arbeide selvstendig  med direkte ansvar for pasienter. Utdanningen skal kvalifisere for arbeid i både spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utdanningen skal også sørge for kompetanse for å kunne avdekke både vold og overgrep. Jordmødre har rett til autorisasjon, jfr. Lov om helsepersonell § 48. Utdanningen må også inneha kompetanse for å sikre at jordmødre skal kunne rekvirere prevensjonsmidler og utløse egne takster, jfr. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp for jordmødre ansatt i kommune eller som har avtale om driftstilskudd fra kommunen. Den reviderte utdanningen skal ha utformet læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som en 120 studiepoengs masterutdanning. Studiet skal inneholde krav til praksis både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.

Økonomiske forhold

Studentrepresentanter får godtgjørelse av reiser, opphold og honorar for medgått møtetid.

Mer informasjon om retningslinjearbeidet kan leses på www.regjeringen.no/rethos

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: