Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Representant i nye programgrupper (RETHOS)

Representant i nye programgrupper (RETHOS)

Kunnskapsdepartementet skal nedsette programgrupper som skal utvikle nasjonale retningslinjer for tre masterutdanninger. Det gjelder to videreutdanninger for fysioterapeuter, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi, samt jordmorutdanning.

Norsk studentorganisasjon er blitt bedt om å oppnevne 1 studentrepresentant til hver av de 3 programgruppene. Studentrepresentanten bør være student på de aktuelle utdanningene. Studentrepresentantene oppnevnes for to år.

Det er planlagt med oppstartskonferanse i Oslo for samtlige programgrupper

19.-20. april 2021.

I henhold til framdriftsplanen for arbeidet skal programgruppene utvikle et utkast til retningslinjer i perioden 20. april 2021 – 31. august 2021. Etter en høringsrunde skal programgruppen vurdere høringsinnspill og deretter levere revidert forslag til retningslinjer. Senere får programgruppene i oppgave å revidere retningslinjene ved behov.

Økonomiske forhold

Studentrepresentanter får godtgjørelse av reiser, opphold og honorar for medgått møtetid.

Kort om utdanningene:

1) Retningslinjen for manuellterapeututdanning

Masterutdanningen i manuellterapi skal være en klinisk mastergrad som skal kvalifisere for selvstendig og direkte ansvar for pasienter. Retningslinjen skal beskrive krav til kompetanse som gjør at fysioterapeuter med mastergrad i manuellterapi har nødvendig kompetanse for å kunne henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten på muskel-skjelettområdet, henvise pasienter til radiologiske undersøkelser, samt sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.

Utdanningen skal ha utformet læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som en 120 studiepoengs masterutdanning.

2) Retningslinjen for psykomotorisk fysioterapeututdanning

Retningslinjen for psykomotorikere skal beskrive kompetansekrav til kandidatene slik et de har nødvendige kvalifikasjoner for å kunne arbeide selvstendig som psykomotorisk fysioterapeut med direkte ansvar for pasienter både i den kommunale helse- og, spesialisthelsetjenesten og som selvstendig næringsdrivende.

Den reviderte utdanningen skal ha utformet læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som en 120 studiepoengs masterutdanning.

3) Retningslinjen form jordmorutdanning

Jordmødre er sentrale i svangerskaps, fødsel og barselomsorgen både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten. Retningslinjen skal beskrive kompetansekrav til kandidatene slik et de har nødvendige kvalifikasjoner for å kunne arbeide selvstendig med direkte ansvar for pasienter. Utdanningen skal kvalifisere for arbeid i både spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utdanningen skal også sørge for kompetanse for å kunne avdekke både vold og overgrep.

Jordmødre har rett til autorisasjon, jfr. Lov om helsepersonell § 48. Utdanningen må også inneha kompetanse for å sikre at jordmødre skal kunne rekvirere prevensjonsmidler og utløse egne takster, jfr. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp for jordmødre ansatt i kommune eller som har avtale om driftstilskudd fra kommunen.

Den reviderte utdanningen skal ha utformet læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningen skal tilbys som en 120 studiepoengs masterutdanning. Studiet skal inneholde krav til praksis både i kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten.

Mer informasjon om retningslinjearbeidet kan leses på www.regjeringen.no/rethos

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: