Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentrepresentant i programutvalget for norgeskunnskap i utlandet 2021/2022

Studentrepresentant i programutvalget for norgeskunnskap i utlandet 2021/2022

På vegne av Kunnskapsdepartementet (KD) administrerer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Ordningen for Norgeskunnskap i utlandet.

Kandidater vurderes fortløpende.

Programutvalget møtes til vanlig to ganger hvert år og oppgavene inkluderer hovedsaklig 1) vurdering av søkere til ledige utenlandslektorat i norsk språk og litteratur, 2) tildeling av mobilitetsstipend for norsk språk og litteratur til utenlandske studenter. Vervet honoreres etter statlige satser.

Ordningen består av tre hovedtiltak:

  • Utenlandslektorordningen: finansiell støtte til lektorer i norsk språk og litteratur ved utvalgte læresteder i utlandet
  • Mobilitetsstipend for norsk språk og litteratur: Stipend til kortere forskningsopphold i Norge for master- og ph. d.-studenter i norsk språk og litteratur i utlandet
  • Institusjonsstøtte: læresteder i utlandet og i Norge kan søke om finansiell støtte til undervisningsmateriell og ulike aktiviteter som fremmer norskkompetansen blant studenter og lærere

Programutvalget skal vurdere søknader til lektorer i norsk språk og litteratur i utlandet, og søknader fra lærestedene om utenlandslektorater. Samt å bidra til den strategiske utviklingen av norgeskunnskapsordningen.

HK-dir søker etter en studentrepresentant og en vararepresentant til å sitte i utvalget. Studentene må ha sin bakgrunn i nordisk, norsk språkvitenskap eller norsk som andrespråk.»

 

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: