Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Utvikling av nasjonale retningslinjer for utdanninger innen psykisk helse og rusarbeid

Utvikling av nasjonale retningslinjer for utdanninger innen psykisk helse og rusarbeid

Logo Kunnskapsdepartementet - KD

Studentrepresentanter i 2 programgrupper søkes:

  • En masterutdanning i psykisk helse og rusarbeid for sykepleiere (sykepleiestudent i videreutdanning)
  • En tverrfaglig videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid (sykepleierstudent, vernepleiestudent eller sosionomstudent i videreutdanning)

Frist for å stille: snarest

Oppnevningene skjer fortløpende.

Programgruppen for masterutdanningen i psykisk helse og rusarbeid for sykepleiere vil bestå av seks fra universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) og seks fra tjenestene, samt en studentrepresentant. Representantene fra helse- og omsorgstjenestene skal fordeles som følger:

  • Fra spesialisthelsetjenesten: to sykepleiere
  • Fra spesialisthelsetjenesten: en legespesialist i enten psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin
  • Fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene: to sykepleiere

Programgruppen for den tverrfaglige videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid vil bestå av seks fra UH-sektoren og seks fra tjenestene, samt en studentrepresentant. Representantene fra helse- og omsorgstjenestene skal fordeles som følger:

  • Fra spesialisthelsetjenesten: en vernepleier, en sosionom og en sykepleier
  • Fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene: en vernepleier og en sykepleier
  • Fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene: en psykolog

Oppnevningen gjelder for to år om gangen, også med mulighet for reoppnevning.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet her.

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: