Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Representant i referansegruppen til levekårsundersøkelsen

Representant i referansegruppen til levekårsundersøkelsen

I statsbudsjettet for 2020 bevilget regjeringen midler til en ny levekårsundersøkelse. DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har fått ansvar for gjennomføre undersøkelsen i samarbeidet med SSB. Den forrige levekårsundersøkelsen kom i 2011, og NSO har jobbet lenge for å få en ny levekårsundersøkelse for studenter.

Som representant referansegruppen til levekårsundersøkelsen for studenter vil du være med på å forme en undersøkelse som skal gi myndighetene god innsikt i hvordan levekårene til studenter er. Alle studenter kan stille til vervet, og NSO dekker eventuelle kostnader til reise og opphold for deltakelse.

Arbeidsform
Som NSOs representant i referansegruppen forplikter du deg til å sitte i referansegruppen for hele arbeidsperioden. Du vil være i kontinuerlig dialog med NSO sitt kontor om arbeidet i referansegruppen, og har ansvar for å ivareta NSOs interesser inn i referansegruppen. Du vil samarbeidet tett med arbeidsutvalget og politiske rådgivere i NSO.

Bilde viser utviklingen av studiestøtten opp mot grunnbeløpet i folketrygden (G).

Referansegruppen vil være viktig i alle fasene av arbeidet, fra planlegging til gjennomføring og evaluering. Selve undersøkelsen vil bli gjennomført i 2021, og det er ventet at arbeidet til gruppen vil avsluttes i slutten av 2021. DIKU anslår at det vil være mellom 4-6 møter i året og det er tiltenkt at det første møtet vil finne sted før sommerferien. Grunnet korona-situasjonen må det likevel tas noen forbehold, da det fortsatt er noe usikkerhet knyttet til fremdriftsplanen.

Referansegruppens sammensetning

• Norsk Studentorganisasjon (NSO), 2 representanter
• Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF), 2 representanter
• Universitets- og høgskolerådet (UHR), 1 representant
• Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR), 1 representant
• Samskipnadsrådet, 1 representant
• NOKUT (Studiebarometeret), 1 representant
• Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), 1 representant
• Lånekassen, 1 representant

Søknadsfristen er 12.mai!

Har du spørsmål knyttet til vervet, kontakt jorgen@student.no

Du stiller til verv i referansegruppen ved å fylle ut et elektronisk skjema: