Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Referansegruppen for Studiebarometeret

Referansegruppen for Studiebarometeret

StudebarometeretVil du fremme studiekvalitet gjennom å bidra til Studiebarometeret?

Frist for å stille: 24. september 2019

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.

Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Prosjektet drives av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Arbeidet i referansegruppen

Referansegruppen skal gi råd om:

  • Spørretema og spørsmål i spørreskjema
  • Promotering og profilering av undersøkelsen
  • Samarbeid med institusjonene og andre aktører
  • Utforming av og innhold i nettportalen studiebarometeret.no

Referansegruppen består av representanter fra organisasjoner i hele sektoren, som møtes to ganger i året i NOKUTs lokaler på Lysaker.

NOKUT dekker alle reiseutgifter.

Det forutsettes forutsetter at de ulike aktørene oppnevner representanter med en viss kunnskap om og interesse for høyere utdanning generelt, og spørreundersøkelser spesielt. Studentrepresentanten skal bidra med NSOs perspektiver om utdanningskvalitet til referansegruppen.

Nye representanter i gruppa kan gjerne komme innom NOKUT for en innføring i og en prat om Studiebarometeret og referansegruppa.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: