Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Honorert verv som studentsakkyndig til akkreditering av høyere utdanning (BA og MA)

Honorert verv som studentsakkyndig til akkreditering av høyere utdanning (BA og MA)

NOKUT logo

NOKUT søker flere studenter til honorerte verv som studentsakkyndige til akkreditering av høyere utdanning (bachelor og master).

Kandidater vurderes fortløpende.

NSO er bedt om å foreslå studentsakkyndige til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for vurdering av søknader om akkreditering av høyere utdanning (bachelor og master)

Studentene bør ha kjennskap til et/flere av disse fagområdene. Søknadsfristen var 15. september, og NOKUT har mottatt følgende søknader. NOKUT har akkurat mottatt søknadene og må derfor ta et lite forbehold om at alle søknadene er egnet for en sakkyndig vurdering og vil gå til videre behandling.

NSO skal foreslå 1 studentsakkyndig til hver av søknadene:

 • HØFY Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner
 • HØFY Bachelor i Bærekraftig utvikling i yrkesfag
 • HØFY Bachelor i Eiendomsforvaltning
 • Høgskulen på Vestlandet Master i bærekraftig energiteknologi
 • Høyskolen Kristiania Master i design
 • Høyskolen Kristiania Master i skrivekunst
 • Høgskulen i Volda Master i kulturfagleg praksis – med spesialisering i design, kunst og handverk eller friluftsliv og naturguide eller idrett og kroppsøving eller musikk eller teater og drama
 • Høyskolen Kristiania Master i utviklingspsykologi
 • VID Master i avansert klinisk allmennsjukepleie
 • Høyskolen Kristiania Master i helsevitenskap
 • Høyskolen Kristiania Master i pedagogikk
 • Forsvarets Høgskole FHS Master i militære studier
 • Master i rettsvitenskap
 • Master i psykologi (cand. psychol)

Info om arbeidet

Vurdere søknaden og annen skriftlig dokumentasjon opp mot kravene i studietilsynsforskriften, og på bakgrunn av disse skrive en rapport i samarbeid med den sakkyndige komiteen. Vi arrangerer et skrivemøte i NOKUTs lokaler eller flere digitale skrivemøter med den enkelte komiteen i november/desember. Endelig dato for skrivemøtene avtales direkte med komiteen når denne oppnevnes av NOKUT. Arbeidsomfanget er regnet til ca 5 arbeidsdager.

Honorar

17 900 NOK + 1 500 NOK for deltakelse på skrivemøte. Eventuelle utlegg i forbindelse med reise dekkes av NOKUT.

Les mer om å være sakkyndig i NOKUT

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema. Vennligst spesifiser i skjemaet hvilke(n) programkomite du ønsker å stille til: