Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Honorert verv som studentsakkyndig til akkreditering av høyere utdanning (bachelor og master)

Honorert verv som studentsakkyndig til akkreditering av høyere utdanning (bachelor og master)

NOKUT akkreditering

NOKUT søker flere studenter til honorerte verv som studentsakkyndige til akkreditering av høyere utdanning (bachelor og master).

Frist for å stille: Snarest!

NSO er bedt om å foreslå studentsakkyndige til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for vurdering av søknader om akkreditering av høyere utdanning (bachelor og master)

Studentene skal ha kjennskap til et/flere av fagområdene for de omsøkte studietilbudene, og de bør studere/ha studert på tilsvarende studietilbud. Søknadsfristen var 15. september, og NOKUT har mottatt følgende søknader. NSO skal foreslå 1 studentsakkyndig til hver av søknadene:

  • Videreutdanning i skapende skuespill ved NSKI Høyskolen AS
  • Bachelor i digital markedsføring og ledelse ved Bjørknes Høyskole AS
  • Bachelor i ledelse av bygging og forvaltning av vann og avløp ved Høyskolen for Yrkesfag AS
  • Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige bygningsinstallasjoner ved Høyskolen for Yrkesfag AS
  • Bachelor i eiendomsforvaltning og -utvikling ved Høyskolen for Yrkesfag AS
  • Bachelor i eiendomstakst ved Høyskolen for Yrkesfag AS
  • Bachelor i Bærekraftig utvikling i yrkesfag ved Høyskolen for Yrkesfag AS
  • Master i spillutvikling og interaktiv simulering ved Høgskolen i Innlandet

Info om arbeidet

Vurdere søknaden og annen skriftlig dokumentasjon opp mot kravene i studietilsynsforskriften, og på bakgrunn av disse skrive en rapport i samarbeid med den sakkyndige komiteen. Vi arrangerer et skrivemøte i NOKUTs lokaler eller flere digitale skrivemøter med den enkelte komiteen i november/desember. Endelig dato for skrivemøtene avtales direkte med komiteen når denne oppnevnes av NOKUT. Arbeidsomfanget er regnet til ca 5 arbeidsdager, og målet er at arbeidet er fullført senest februar 2021.

Honorar

16 000 NOK + 1 300 NOK for deltakelse på skrivemøte. Eventuelle utlegg i forbindelse med reise dekkes av NOKUT.

Les mer om å være sakkyndig i NOKUT

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema. Vennligst spesifiser i skjemaet hvilke(n) programkomite du ønsker å stille til: