Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Studentsakkyndige til akkreditering av nye studietilbud høsten 2019

Studentsakkyndige til akkreditering av nye studietilbud høsten 2019

NOKUT akkrediteringHjelp NOKUT å vurdere søknader om godkjenning av nye studietilbud.

Frist for å stille: 8. oktober 2019

NSO er bedt om å foreslå studentsakkyndige til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sine akkrediteringsprosesser høsten 2019.

Som sakkyndig skal du delta i arbeidet med å vurdere om kravene til akkreditering av studier på bachelor- og masternivå er oppfylt. Å få akkreditering betyr at et bestemt studietilbud er i tråd med studietilsynsforskriften og godkjent av NOKUT.

Alle studenter som går bachelor eller master, og har interesse for utdanningskvalitet, kan søke om å bli sakkyndig.

Det er en fordel om du har kjennskap til ett eller flere av disse fagområdene:

 • Master i markedsføringsledelse – Høyskolen Kristiania
 • Master i treningsvitenskap – Høyskolen Kristiania
 • Master i strategisk kommunikasjon – Høyskolen Kristiania
 • Master i innovasjon – Høyskolen Kristiania
 • Master of Science in Information Systems – Høyskolen Kristiania
 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie – Lovisenberg Diakonale Høgskole
 • Master i barnehagepedagogikk – Høyskolen i Volda
 • Master i skriftkulturar – Høyskolen i Volda
 • Master i barne- og ungdomslitt. – Barnebokinstituttet
 • Master i strategisk HR – Høyskolen Kristiania
 • Bachelor i rettsvitenskap – Trondheim Juridiske Skole

Om arbeidet som studentsakkyndig

Du arbeider i en gruppe med andre sakkyndige fagpersoner og vurderer om søknadene oppfyller kravene om akkreditering. På bakgrunn av dette utarbeides det en rapport i samarbeid med den sakkyndige komiteen.

Det arrangeres skrivemøter i NOKUTs lokaler (Lysaker) i løpet av november. Endelig dato for skrivemøtene avtales direkte med den sakkyndige komiteen når denne oppnevnes av NOKUT. Det resterende arbeidet gjøres av komiteen selv. NOKUT kan arrangere Skype-møter om nødvendig.

NOKUT betaler studentsakkyndige et honorar på kr 16 000, og i tillegg kr 1300 for deltakelse på skrivemøtet.

Les mer om å være sakkyndig i NOKUT

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: