Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > UHR-Bibliotek

UHR-Bibliotek

UHR-logoVær med på å videreutvikle bibliotektjenestene ved norske universiteter og høyskoler.

Frist for å stille: Snarest

UHR-Bibliotek er et samarbeidsorgan i Universitets- og høgskolerådet (UHR) som består av representer fra institusjonene som har egne biblioteker. Norsk studentorganisasjon (NSO) er bedt om å oppnevne inntil tre studentrepresentanter til utvalget.

Fra retningslinjene:

Gjennom å skape nettverk av ledere fra sektoren, skal de strategiske enhetene bidra til å samordne og styrke utviklingen innen sine respektive fag- og ansvarsområder.

De strategiske enhetene skal på sine fag- og ansvarsområder bidra til UHRs rolle som strategisk interesseaktør for medlemsinstitusjonene blant annet ved å:

  • være et bindeledd mellom medlemsinstitusjonene og fremme nasjonalt samarbeid, koordinering og arbeidsdeling.
  • bidra til å styrke medlemsinstitusjonenes kontakt med og interesser overfor myndigheter og andre relevante aktører.
  • fremme bevissthet om forskning og høyere utdanning i samfunns- og næringsliv, samt delta aktivt i faglige og politiske prosesser.
  • initiere eller bidra til aktiv kunnskaps- og erfaringsdeling.
  • forberede saker for og rådgi UHRs styre.
  • ivareta tverrgående oppgaver i sektoren (som formidling, innovasjon, internasjonalisering, rekruttering, digitalisering, kjønnsbalanse og mangfold).

Arbeidsutvalget til UHR-Bibliotek

NSO har rett til én representant til arbeidsutvalget til UHR-Bibliotek. Det vil si at hvis du først blir oppnevnt som studentrepresentant til UHR-Bibliotek, kan du også stille til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget følger opp arbeidet til UHR-Bibliotek mellom møtene. Det innebærer hovedsakelig å forberede og innstille på saker som UHR-Bibliotek skal behandle.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: