Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i eksterne utvalg > Vurderingskomite for Diku

Vurderingskomite for Diku

Studentrepresentant til vurderingskomiteen til Program for fleksible utdanningstilbud.

Ny frist for å stille: 8. mars 2021.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) trenger 2 studentrepresentanter til vurderingskomiten.

NSO skal foreslå 1 kvinne og 1 mann til komiteen. Hvor Diku oppnevner 1 av disse til fast medlem og 1 til varamedlem.

Vervene er honorert.

Vurderingskomiteens arbeid

Komiteene er sammensatt av relevante fagpersoner med kjennskap til det aktuelle fag eller tema utlysningen omfatter. Komiteene har en leder og en studentrepresentant, til sammen 12 medlemmer.

Komitémedlemmene skal vurdere innkomne søknader på en skala fra 1 (dårlig) til 7 (fremragende), og gi skriftlige tilbakemeldinger til søkere. Komiteen skal også utarbeide en innstilling for tildeling. Diku vil gi komitémedlemmene opplæring i dette arbeidet. Forventet antall søknader per komitémedlem er ca. 10.

Søknadene gjøres tilgjengelige for komitémedlemmene via Dikus søknadsplattform Espresso. Vurderingene skal fullføres innen frist oppgitt av Diku. Diku planlegger vurderingsmøter for programmet hvor komiteen diskuterer søknadene. Dette gjennomføres digitalt i Zoom. Det kan være behov for å gjennomføre et Zoom-møte i etterkant av vurderingsmøtet. Komitéarbeidet vil foregå på norsk.

Forventet tidsbruk:

  • 2 timer for å bli kjent med programdokumentene
  • 2 timer for å delta på webinar for opplæring
  • 3 timer per evaluerte søknad
  • En dag til deltakelse i vurderingsmøte
  • Evt. 2 timer for å delta i avsluttende videomøte (ved behov)

Tentative frister og datoer:

Omfang Søknader tilgjengelig Frist for vurdering Tentativ dato for vurderingsmøte
Fleksible utdanningstilbud 10 søknader 24. mars 2021 10. mai 2021 12. mai 2021

https://diku.no/programmer/fleksible-utdanningstilbud-fellesutlysning-2021-for-diku-og-kompetanse-norge

Godtgjørelse

Komitémedlemmer vil motta godtgjørelse per evaluerte søknad, forberedende arbeid, deltakelse på webinar for opplæring arrangert av Diku, samt for deltakelse i vurderingsmøtet. Godtgjørelsen fastsettes i tråd med Dikus regler for godtgjørelse av medlemmer av styrer, komitéer og utvalg. Satsene for godtgjørelse er basert på veiledende satser for utvalgsgodtgjøring i Statens personalhåndbok (som i 2021 er kr 643,- pr. time for leder og kr 486,- pr. time for øvrige medlemmer).

 

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: