Du er her: Student.no > Ledige verv > Verv i NSO > Vedtektskomiteen

Vedtektskomiteen

VedtekteskomiteenJobb med NSO sitt øverste styringsdokument.

Frist for å stille for å bli vurdert av valgkomiteen: 18. oktober, med endelig frist 23. oktober 2019.

Hvert år velger sentralstyret til NSO en vedtektskomite som består av tre personer. Alle som studerer ved en institusjon hvor studentdemokratiet er medlem av NSO, er valgbare til vedtektskomiteen.*

Valgkomiteen vurderer alle innkomne kandidater til vedtektskomiteen, og lager en innstilling (anbefaling) til sentralstyret om hvem de bør velge. Kandidatene blir intervjuet via Skype.

Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene alltid vektlegge variasjon i kjønn og geografisk spredning. De vurderer kandidatene ut ifra deres rolleforståelse, motivasjon og evne til å se helhet og tenke langsiktig.

Valget finner sted på sentralstyret sitt møte 25. oktober 2019. Det er ikke forventet av kandidatene å være fysisk tilstede på møtet.

Om vedtektene

Vedtektene er det øverste styringsdokumentet til NSO. Her reguleres alt fra formålet med NSO til måten organisasjonen er bygd opp, og hvem som tar hvilke beslutninger.

Arbeidet i vedtektskomiteen

Alle med forslagsrett på landsmøtet, samt ledere fra medlemmene, har mulighet til å levere forslag til vedtektsendringer. Vedtektskomiteen mottar fortløpende alle endringsforslagene elektronisk.

I år kan det komme endringsforslag til vedtektene knyttet til et pågående arbeid med en rapport om styring og medvirkning i NSO.

Etter at fristen for å levere endringsforslag går ut den 6. mars 2020 møtes komiteen for å diskutere forslagene og ta stilling til hvilke endringer landsmøtet bør vedta eller ikke.

Vedtektskomiteen skriver sine vurderinger og innstilling til hvert enkelt endringsforslag. Innstillingen og vurderingene fra vedtektskomiteen sendes ut sammen med sakspapirene til landsmøtet senest 17. april 2020. Her kan du se et eksempel fra årets landsmøte på hvordan en slik innstilling kan se ut.

På selve landsmøtet, 17.-19. april 2020, får vedtektskomiteen mulighet til å presentere og debattere innstillingen sin. Etter debatten voterer landsmøtet over hvert enkelt endringsforslag. Under voteringen er det gjeldende vedtekter som legges til grunn. En endring vedtas hvis minst 2/3 av landsmøtet stemmer for endringen.

NSO dekker utgifter til reise og opphold i forbindelse med arbeidet i vedtektskomiteen.

*Noen unntak gjelder jf. vedtektenes § 13.1.

Du stiller ved å fylle ut et elektronisk skjema: