22. april 2022

Borten Moe måtte stå skolerett

Borten Moe måtte stå skolerett
Statsråd Ola Borten Moe på NSOs landsmøte

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe måtte stå skolerett og svare på spørsmål under studentenes spørretime på NSOs landsmøte.

Da Ola Borten Moe ble utfordret på hva han vil gjøre med studiestøtten ville ikke statsråden love noe. Han anerkjenner imidlertid at studiestøtten ikke har holdt tritt med prisutviklingen dette året, og inviterte Norsk Studentorganisasjon til videre dialog om problemstillingen.

- Vi ser frem til å ha flere møter og kontinuerlig dialog med statsråden for å diskutere studiestøtten, og håper at vi sammen finner gode løsninger for studentene, sier leder av NSO, Tuva Todnem Lund.

Statsråden ble spurt om hvordan han vil si at han oppnår sitt eget utsagt om lite detaljstyring av sektoren i løpet av sin periode som statsråd.  
 
-  Vi vet at vi trenger flere lærere, helsefagarbeidere, ingeniører og IKT-arbeidere. Jeg ser på det som min jobb å sette mål, også er det opp til utdanningsinstitusjonene å finne ut hvordan, svarte statsråden.  
 
Forskning- og høyere utdanningsministeren var tydelig på at Norge skal ivareta ukrainske, russiske og hviterussiske studenter på en god måte og at konflikten er med regimet i Moskva, ikke sivilbefolkningen.

-Alle ukrainere vil få kollektiv beskyttelse i Norge. Russiske og Hviterussiske statsborgere må søke om asyl i Norge på lik linje med alle andre. Det mener jeg er riktig, det er Russland som invaderer Ukrainasvarte statsråden.

Du kan se hele studentenes spørretimenmed Ola Borten Moe

 

Kontaktperson


Maika Marie Godal Dam
Leder

E-post: leder@student.no
Tlf: 95792556

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no