Finansiering av høyere utdanning

NSO mener et finansieringssystem for norske høyere utdanningsinstitusjoner skal stimulere til kvalitet i utdanning og forskning. 

For at utdanningsinstitusjonene skal kunne satse på kvalitet skal vi ha et finansieringssystem som muliggjøre langsiktige investeringer gjennom en større basisfinansiering til institusjonene, og en mindre resultatbasert finansiering basert på utvalgte indikatorer. Det er viktig at gratisprinsippet i offentlig høyere utdanning, som er viktig for å sikre lik rett og mulighet til høyere utdanning, videreføres. Gratisprinsippet må også gjelde fleksible tilbud som kan tas som etter- og videreutdanning. Statlige universiteter og høyskoler skal ikke kunne kreve egenbetaling fra studenter. Vi er for flere kostnadskategorier, for å ta hensyn til variasjon i kostander mellom utdanninger. Kostnadskategoriene må speile de nødvendige kostnadene innen et fagområde, og dekke både undervisning, oppfølging og veiledning. 

NSO mener at: 

  • Basiskomponenten bør økes til minst 70% av rammebevilgningen til institusjonene for å kunne sikre en stabil produksjon av forskning og utdanning som ikke settes direkte under økonomisk press for studentgjennomføring eller forskningsproduksjon.
  • Gratisprinsippet må videreføres, og også gjelde fleksible tilbud som kan tas som etter- og videreutdanning. Statlige universiteter og høyskoler skal ikke kunne kreve egenbetaling fra studenter.
  • Kostnadskategoriene må speile de nødvendige kostnadene innen et fagområde, og dekke både undervisning, oppfølging og veiledning.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no