Inn- og utveksling

NSO jobber for at alle studenter skal kunne ta hel- eller delgradsstudier i utlandet.

Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser er en av grunnsteinene i akademia, og mobilitet er da et viktig virkemiddel for å heve kvaliteten i norsk høyere utdanning. Inn- og utveksling av studenter bidrar til økt kvalitet i høyere utdanning gjennom utveksling og utvikling av kunnskap, ideer og kultur. NSO mener at alle studenter skal ha en reell mulighet til å ta hel- eller delgradsstudier i utlandet. Studentene må, gjennom Lånekassen, sikres gode finansieringsordninger slik at egenbetaling ikke er nødvendig.

Alle mobilitetsavtaler skal ha som mål å øke deling av kunnskap, kompetanse og erfaringer mellom institusjoner, vitenskapelige ansatte og studenter. Faglige vurderinger skal ligge til grunn for mobilitetsavtaler.

Det er institusjonenes ansvar å ha en aktiv strategi for internasjonalisering av studier og forskning, der både inn- og utmobilitet prioriteres, men også ”internasjonalisering hjemme” for at de studentene som ikke har mulighet til å reise ut kan få en smakebit av det internasjonale gjennom et internasjonalt pensum og treffe internasjonale studenter.

For å sikre at flest mulig skal ta deler eller hele graden sin i utlandet er det viktig at god og riktig informasjon er tilgjengelig for studentene. For delgradsstudenter er det institusjonens ansvar å gi denne informasjonen til studentene. For å fremme studier i utlandet er det viktig å ha et velfungerende og forutsigbart system for godkjenning av fag og utdanninger tatt i utlandet. Studentene har rett på forhåndsgodkjenning av studier i utlandet.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no