Studentøkonomi

NSOs overordnede mål er at alle studenter skal kunne studere på heltid, og at studiestøtten skal dekke de reelle utgiftene studenter har. Vi mener at dagens studiefinansiering er for lav.

For å utnytte potensialet i norsk høyere utdanning fullt ut, mener NSO at alle studenter skal kunne studere på heltid. Da er det nødvendig med en studiestøtte som dekker de reelle utgiftene studenter har.

NSO mener:

Studiestøtten skal økes og knyttet til 1,5 ganger G (grunnbeløpet i folketrygden) og fordeles over 11 måneder.

Like muligheter til utdanning

Like muligheter til utdanning er et av NSOs grunnleggende prinsipper. Studenters økonomiske situasjon kan både være til hinder for og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å starte på og gjennomføre sin høyere utdanning. NSO jobber for at alle studenter skal ha samme tilgang på høyere utdanning uavhengig av livssituasjon og bakgrunn. 

Studiestøtte

For studieåret 2021/2022 får studenter utbetalt 126 357 kr i basisstøtte fra Lånekassen. Basert på tall fra SIFOs referansebudsjett, SSBs levekårsundersøkelse for studenter og leiemarkedsundersøkelse har NSO satt opp et studentbudsjett for 2021. Dette viser at dagens nivå på studiestøtte ikke strekker til. Med dagens nivå på studiestøtten går en student i minus med 5 403 kr i måneden. Det betyr et årlig underskudd på 59 433 kr i året, som må hentes inn ved å jobbe ved siden av studiene, eller gjennom hjelp fra familien eller andre. Dette gir ulike muligheter til å fokusere på studiene mellom de som får hjelp hjemmefra, og de som må bruke studietid på deltidsjobben. 

Studiestøtten har ikke fulgt den generelle velferdsutviklingen i Norge. Dette blir spesielt tydelig når en sammenligner studiestøtten mot utviklingen av grunnbeløpet i folketrygden (G).  For studieåret 2021/2022 får studenter 1,19 G i studiestøtte. For studieåret 2002/2003 var studiestøtten på 1,48 G. En rekke støtteordninger, som trygd, er knyttet til Grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet i folketrygden justeres hvert år etter pris- og lønnsvekst, slik at mottakere ikke taper kjøpekraft. Studiestøtten er ikke knyttet til G, og derfor har studenter i flere år tapt kjøpekraft selv om studiestøtten har gått noe opp. 

 Studentbudsjettet 2021* Kostnad per md (2021)
Mat og drikke* 3585
Klær og sko* 925
Personlig pleie* 790
Reise* 477
Andre dagligvarer* 310
Husholdningsart.* 400
Møbler* 459
Mediebruk og fritid* 1970
Studierelaterte utgifter** 663
Husleie*** 7320
Sum 16890
Studiestøtte pr. måned 2019/2020 11487
Differanse (dagens nivå) -5403
Studiestøtte pr. måned, 1,5 G over 11 måneder 13617
Differanse (1,5 G 11 md.) – 2381

* SIFOs referansebudsjett (oslomet.no - https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/2754935/Referansebudsjett%202021.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
** Levekårsundersøkelsen blant studenter (2010) - https://student.no/content/uploads/2021/07/Studentboligunders%C3%B8kelsen-2021.pdf
*** https://www.ssb.no/statbank/table/09895/ - Gjennomsnittlig månedlig leie – 2020 – 1 rom – hele landet (tallene for 2021 var ikke klare når budsjettet ble laget, så det er tall fra 2020).

 

Utvikling studiestøtte mot G 1976 2021

 

 

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no