Vurdering og eksamen

Vurderingsformene skal teste studentenes oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsene relatert til kvalifikasjonsrammeverket.

Vurderingene skal være en del av læringsprosessen i høyere utdanning og sees i sammenheng med valgte læringsformer og læringsutbyttebeskrivelser.

  • Det skal være minst to sensorer på alle eksamener, hvorav minst en ekstern. Dersom ekstern sensur ikke er mulig, skal det foretas en ekstern vurdering av sensorveiledningen. Det skal lovfestes at sensorveiledninger skal foreligge i alle emner.
  • Det skal være både individuelle og gruppebaserte vurderingsformer og at alle studenter skal utsettes for et mangfold av vurderingsformer gjennom studiet.
  • Blindsensur skal være den gjeldende praksis på alle utdanningsinstitusjoner.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no