Gratis utdanning

Ett av de aller viktigste prinsippene for NSO er at all høyere utdanning skal være gratis, både for norske og internasjonale studenter.

Norge er et av de siste landene i Europa hvor høyere utdanning er gratis. Land etter land har innført brukerbetaling for studenter eller studieavgifter for internasjonale studenter. De siste årene har det vært store studentdemonstrasjoner over hele Europa, også i Norden, mot høyere utdanningsavgifter og dårligere studietilbud. Og debatten er nå også i anmarsj i Norge. Flere partier sier at de nå vil innføre skolepenger for internasjonale studenter. Dette er NSO sterkt imot, og vi kommer til å kjempe imot en hver innføring av skolepenger. NSO har vedtatt et eget politisk dokument om gratisprinsippet med våre krav.

Se til naboen

Danmark innførte studieavgifter for internasjonale studenter i 2006, med avgifter på mellom 6.000 og 16.000 Euro. Den danske studieavgiften rammer ikke studenter fra EU/EØS-området og gjelder heller ikke for studenter på utvekslingsprogrammer eller studenter som har permanent oppholdstillatelse i Danmark. Den danske studentorganisasjonen sier de merker at det har oppstått en polarisering mellom danske og utenlandske studenter etter at studieavgiften ble innført. De mener at utdanningsinstitusjonene har begynt å orientere seg strategisk etter de internasjonale studentene som kan gi inntjening for universitetet. Det er ikke lenger snakk om rekruttere de beste hodene, men de hodene som gir størst avkastning.

Utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Danmark presser på for å innføre brukerbetaling fra alle studenter, men politikerne har så langt sluttet opp om at utdanning fortsatt skal være gratis for danske studenter. Studentene følger imidlertid nøye med på utviklingen – stadig kommer det nye forslag om brukerbetaling. I fjor ble det foreslått at det skal innføres brukerbetaling også for studenter fra EU og EØS, dersom de ikke reiser gjennom et utvekslingsprogram eller tar hele graden sin i Danmark. Litt etter litt flyttes grensene, og presset for å øke studieavgiftene blir ikke mindre.

I Sverige har de også innført skolepenger for internasjonale studenter, men mange later nå til å angre på dette. I februar i 2012 gikk flere politikere, næringslivstopper og universitetsrektorer i Sverige kraftig ut og kalte innføringen av studieavgifter for et ”allvarligt misstag” fordi søknader fra utenfor Europa har gått ned med hele 90 prosent. Skadelidende har vært spesielt naturvitenskapelige og teknologiske fag, men hele samfunnsutviklingen påvirkes av at mangfold av perspektiver forsvinner.

Utdanning for alle

Gratisprinsippet er en bærebjelke i norsk høyere utdanning og det viktigste virkemiddelet for å sikre lik rett til utdanning. Utdanning er avgjørende for demokrati og samfunnsutvikling, og må være tilgjengelig for alle. Det at utenlandske studenter kommer til Norge og at norske studenter reiser til utlandet bidrar til økt kulturforståelse og kunnskapsutvikling som kommer hele samfunnet til gode. Dersom  man tar betalt for utdanningen blir det  forbeholdt de med god råd. Selv om man oppretter stipendordninger, vil en innføring av studieavgifter høyne terskelen for å ta høyere utdanning, og føre til at færre får muligheten til å velge Norge som studieland.

Norge må ikke kaste seg på studieavgiftstrenden som herjer resten av Europa. Vi må være et foregangsland – lære av våre gode naboers feil. Vi må si nei til å innføre studieavgifter for internasjonale studenter i Norge.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no