Studentvelferd

Alle skal ha samme mulighet til å ta høyere utdanning i Norge, uavhengig av økonomi, sosial situasjon, funksjonsgrad, kjønn, etnisitet, religion og bo- og studiested. Skal dette være en realitet må det finnes gode velferdsordninger for studenter.

Velferdsordninger er essensielt

Det må finnes velferdsordninger som ivaretar alle studenter, uansett livssituasjon. Det må finnes ordninger som ivaretar de som får barn under studiet, de som blir syke og de som har nedsatt funksjonsevne. Det er også viktig for studenter å ha et billig sted å bo, tilgang på rimelig kollektivtransport og at det finnes andre tilbud som letter studentenes økonomi. Her kan du lese mer om velferdssakene som NSO jobber for:

Kontaktperson


Maya-Katrin Skjeldal
Velferds- og likestillingsansvarlig

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 98225997

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no