Studentfrivillighet

En bra studietid er mer enn det akademiske, og alle fortjener å ha et bra studieliv. Tilgang på sosiale, kulturelle, idrettslige og frivillige aktiviteter bidrar til å berike studietiden, og er noe alle bør ha tilgang på uavhengig av økonomisk situasjon. Kulturarbeid og foreningsliv er sosialt, og skaper relasjoner, mestring og selvrealisering. Det har en direkte forebyggende effekt av ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager blant studenter.

NSO mener det er et felles ansvar mellom stat, vertskommune, utdanningsinstitusjon, studentsamskipnad og lokalt studentdemokrati å legge til rette for, styrke og satse på studentlivet.

Studentidretten defineres som den frivillig organiserte idretten i studentidrettslagene ved studiestedene, og er en del av studentfrivilligheten. Studentidretten må ses på som et naturlig steg fra barne- og ungdomsidretten inn i voksenidretten.

Planer for camputvikling skal ivareta behovet for idretts- og treningsarealer. Flytting av campus må ikke gå på bekostning av trenings- og idrettstilbudet til studentene.

NSO mener studenter skal ha fortrinnsrett i idrettsanlegg som er finansiert og eid av studentsamskipnader eller utdanningsinstitusjoner, og ha tilgang til kommunale idrettsanlegg på lik linje med andre idrettsforeninger.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no