17 December 2020

Studentene påvirket utdanningsinstitusjonenes korona-håndtering

Studentene påvirket utdanningsinstitusjonenes korona-håndtering

Hvert år utarbeider Norsk studentorganisasjon (NSO) en tilstandsrapport for våre medlemslag. Årets rapport har hatt som mål å kartlegge hvor godt utdanningsinstitusjonene har involvert sine tillitsvalgte i en nasjonal krise, og hvorvidt de har klart å ivareta utdanningskvaliteten studentene har krav på.

-Årets rapport understreker viktigheten av å involvere tillitsvalgte i institusjonenes beslutningprosesser, og at det har svært positive effekter for arbeidet de gjør for sine studenter. Vi forventer at utdanningsinstitusjonene fortsetter å inkludere tillitsvalgte i viktige beslutningsprosesser i fremtiden, selv når det ikke er en pandemi gående, sier NSOs nestleder Felipe F. Garcia.

Studentene har kontaktet sine studentdemokratier for å melde om dårligere læringsutbytte og manglende læringsressurser under høyden av pandemien, men at dette tok seg raskt opp igjen etter en stund. I tillegg har tillitsvalgte hatt liten oversikt over hvor godt utdanningsinstitusjonene har tilrettelagt for studenter med særskilte behov

-Utdanningsinstitusjonene skal ha skryt for å endelig ha lyttet til og inkludert studentene i viktige styringsgrupper, vi setter utrolig stor pris på samarbeidet, forsetter Garcia.

Årets rapport dekker blant annet disse temaene:

Involvering av studentorganisasjonene

  • Majoriteten føler seg godt informert og inkludert i prosessene
  • Studentdemokratiene har blitt inkludert i ledergrupper og beredskapsgrupper, noe tillitsvalgte har satt stor pris på. Dette har ført til god kommunikasjon mellom de ulike leddene på institusjonen.

Digital undervisning

  • 64% har blitt kontaktet av studenter ang. manglende digital undervisning
  • Mange studenter meldte om dårligere læringsutbytte (kun powerpoint, mangelfull oppfølging, oppgaver i stedet for faktisk undervisning)
  • Flere kommenterer at det tok litt tid før ting kom på plass, men at det meste løste seg etterhvert

Tilrettelegging

  • 55% melder at de har vært delvis involvert i institusjonens tilrettelegging for studenter med spesielle behov. 32% sier de har blitt lite involvert i dette arbeidet
  • Få studentdemokratier har oversikt over hva slags arbeid institusjonen har gjort med tilrettelegging for studenter med barn eller studenter med syns-/hørselsnedsettelse
  • Studentdemokratiene har på generell basis ikke hatt mye å gjøre med arbeidet med spesialtilpasning av undervisningen

På tross av disse problemstillingene viser undersøkelsen blant NSOs medlemslag at studentdemokratiene i stor grad er fornøyd med prosessene og beslutningene som har blitt tatt i løpet av denne tiden. Mange roser sine institusjoner for å ha lyttet til dem og tatt de med i arbeidet med å finne gode løsninger. NSO stiller seg derfor positivt til resultatet av undersøkelsen og har troen på at ledelsen og studentorganisasjon på hver enkelt institusjon vil kunne jobbe godt sammen fremover.

I år ble undersøkelsen til medlemslagene sendt ut i mai-juni, og gikk på erfaringer fra koronasituasjonen. 22 av våre 30 medlemslag har svart på undersøkelsen.

Les tilstandsrapport fra NSOs medlemslag 2020

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no