Saker til SST1-22/23

Fristen for å melde nye saker er 24. august.

Send spørsmål / innspill

Tentativ tidsplan for SST1

 

SST1 00

Konstituering

SST1 00.01-22/23

Konstituering

SST1 00.02-22/23 Godkjenning av styringsinstruks for sentralstyret 2022/2023
SST1 00.03-22/23 Godkjenning av møteplan for sentralstyret 2022/2023

SST1 01

Rapporter og orienteringer

SST1 01.01-22/23

Rapporter

SST1 01.02-22/23

Protokollsaker

SST1 02

Økonomi- og fullmaktsaker

SST1 02.01-22/23

Økonomirapport

SST1 03

Eventuelt, resolusjoner og uttalelser

SST1 03.01-22/23

Resolusjoner

SST1 04

Valg

 

Ingen saker

SST1 05

Styringsdokumenter

 

Ingen saker

SST1 06

Innkomne saker

SST1 06.01-22/23

Revidering av politisk(e) plattform(er) - orienteringssak

SST1 06.02-22/23

Diskusjonssak om opptakssystemer - diskusjonssak

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no